มีคำถามเพิ่มเติมไหม ? support@bangkoklott.com โทรหาเรา 0-2529-8888

กฎและเงื่อนไข
ชายคนหนึ่งหนึ่งบัญชีและควรได้รับการยืนยันบัญชี
สลาก 1,000,000 ใบราคาใบละ 40 บาท
(วันที่จำหน่ายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน)รหัสเดิมพันเดียวหมายเลขเดียวกัน 1 รายการ ไม่มีสิทธิ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น


หากหน่วยขายหมดกำหนดให้รางวัลต่อหน่วยเป็นดังต่อไปนี้:
ที่ 1. รางวัล - จำนวน 1 มูลค่า (บาท) 3,000,000
ครั้งที่ 2. รางวัล - จำนวน 5 มูลค่า (บาท) 100,000
วันที่ 3. รางวัล - จำนวน 10 มูลค่า (บาท) 40,000
อันดับ 4 รางวัล - จำนวน 50 - มูลค่า (บาท) 20,000
วันที่ 5. รางวัล - จำนวน 100 - มูลค่า (บาท) 10,000


รางวัลพิเศษที่เกี่ยวข้องและตัวเลขใกล้เคียงกับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 - มูลค่า (บาท) 50,000สามหลัก: จับฉลาก 4 เท่าของรางวัล - จำนวน 4,000 - มูลค่า (บาท) 2,000
สองหลัก: จับฉลาก 1 เท่าของรางวัล - จำนวน 10,000 - มูลค่า (บาท) 1,000